komorastomatologa.com

Održan sastanak predstavnika tri Komore

U prostorijama Komore doktora stomatologije, 04. septembra 2019. godine, održan je informativni sastanak s predstavnicima Farmaceutske komore i Komore doktora medicine Republike Srpske, s ciljem uspostavljanja inicijalnih partnerskih odnosa

Opširnije »