komorastomatologa.com

Dopis predsjednika Komore o obaveznom sprovođenje mjera Republičkog štaba za vanredne situacije u Republici Srpskoj

Poštovane koleginice i kolege,

Koristim priliku da se zahvalim svim kolegama, koji su nam poslali mejlove podrške za odluku o privremenom zatvaranju ZU stomatoloških ambulanti, koji su na vrijeme shvatili ozbiljnost situacije i na taj način zaštitili sebe i svoje saradnike unutar ambulante, a isto tako da uputim podršku svim kolegama zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama, koji obavljaju izuzetno zahtjevan i odgovoran posao u situaciji u kojoj se nalazimo.

Takođe, postoji određeni broj kolega, koji su u svojim mejlovim izrazili negodovanje ovom odlukom, te ovu prilku korisitim da kažem da je ova odluka isključivo jednostrana od strane Ministarstva zdravlje i socijalne zaštite RS, odnosno Republičkog štaba za vanredne situacije, te je Komora u obavezi da ih prihvati i sprovodi.

O ispravnosti ovakve odluke može se diskutovati na više načina, ali jednostavno trenutak i ozbiljnost situacije u kojoj se svi nalazimo, ne ostavlja prostor za tako nešto.

Vjerujemo da su donoseći ovakvu odluku imali za cilj, prvenstveno da se rizik prenošenja infekcije svede na minimum, jer kako možemo vidjeti iz stručnih časopisa naš posao, koji obavljamo zauzima viskoko mjesto u mogućnosti prenosa ovakvih vidova infekcije. Takođe, veliki broj naših pacijenata dolazi iz područja zahvaćenim korona virusom, te je i to bio jedan od razloga zašto da se obustavi rad privatnim stomatološkim ambulantama.

Novonastala situacija za sobom povlači niz profesionlnih, pravnih i finansijskim problema, te ovom prilikom vam želim ukazati na iste, a koje su putem mejlova pristigli u stručnu službu Komore.

Sva hitna stanja (bol, otok, infekcije) će sanirati kolege u javnim zdravstvenim ustanovama, koje rade po uputstvima direktora, odnosno Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a sve ostale započete terapijske procedure, kao što su protetski radovi, ortodontski pacijenti, endodontski pacijenti itd, ne zahtijevaju hitnu intervenciju, te se kao takvi mogu odložiti do početka rada ZU.

Kada su u pitanju fiskalne kase, konsultujući Poresku upravu, dobili smo informaciju da u stanju proglašenja vanredne situacije niste u obavezi da prijavljujete prestanak rada.

Pitanje isplate ličnih dohodaka, kao i uplate poreza i doprinosa su u nadležnosti Minstarstva finansija RS, te ćemo u vezi s tim pratiti uputstva data od strane te institucije. Vlada Republike Srpske je predložila mjere za ublažavanje štetnih posljedica, (koje se između ostalih tiču i vlasnika privatnih ZU) i odnose se na odgodu plaćanja poreza na dobit i svih obaveza po završnom računu za 2019. godinu do 30. juna 2020.godine, kao i hitnu isplatu povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u 2019. godini. Isto tako Vlada Republike Srpske je vodila razgovore sa bankarskim sektorom, kao i sa IRB-om, te će svaki pojedinac, bio pravno ili fizičko lice, imati pravo na odgodu ili produženja roka otplate kreditnih sredstava.

Komora će se po završetku sprovođenja mjera zaštite od korona virusa aktivno uključiti, zajedno sa svim ostalim udurženjima iz privrede RS, u realizaciju mjera ublažavanja finansijskih i materijalnih posljedica izazvanih pandemijom, koja će se nažalost odraziti na stomatologe, kao i same privatne stomatološke ambulante.

Svaki prijedlog i sugestije kolega, kako bismo zajedničkim snagama prebrodili ovu tešku situaciju su dobrodošli i Komora je tu, prije svega da štiti i pomaže svojim članovima, te vas obavještavam da nećemo prekidati svoj rad i da tehničku službu možete kontaktirati putem mejla i telefona.

Svakodnevni kontakti Komore i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite će se nastaviti, kao i pregovori u pravcu početka rada naših ambulanti, nakon isteka predviđenog roka, pridržavajući se mjera zaštite u cilju sprečavanja širena infekcije korona virusa.

Molimo vas da imate strpljenja i razumjevanja za informacije, koje Komora prosljeđuje ka vama, jer u ovakvoj situaciji i informacije od strane Ministarstva ka Komori su otežane, zbog preobimnosti posla, koje u ovom momentu obavlja Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Nastavite da pratite web stranicu Komore, putem koje ćemo vas nastaviti obavještavati o svemu aktualnom što podliježe mogućim dodatnim i naglim promjenama.

Sa željama da se ubrzo vratimo našem svakodnevnom poslu, želim vam da ostanete zdravi i iskoristite ovo vrijeme za prikupljanje pozitivne energije i ljubavi, koji će nam trebati u vremenu koje dolazi.

spec. dr Saša Dabić

predsjednik Komore doktora stomatologije RS