komorastomatologa.com

Obavještenje o produženju zabrane rada

Poštovani članovi Komore,

kao što ste iz medija mogli čuti, načelnik Štaba za vanredne situacije gospodin Radovan Višković je izjavio da se mjere zabrane, koje su se odnosile na zatvaranje privatnih stomatoloških ambulanti produžavaju do 13.04.2020.god.

ZAKLJUČAK O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA