komorastomatologa.com

Dr Saša Dabić: Za kratko vrijeme uradili smo dosta posla, 2020. godina će biti “burna”

Kada je krajem februara preuzeo funkciju predsjednika Komore doktora stomatologije Republike Srpske, doktor Saša Dabić, vjerovatno, nije mogao ni da pretpostavi da će 2019. godina ostati upisana kao jedna od najuspješnijih, kada je stomatologa u pitanju na tim prostorima. Rad komore je podignut na još veći nivo, a kao šlag na tortu stigao je prijem u Svjetsku stomatološku federaciju.

„Prošlo je nekih osam mjeseci od kada sam preuzeo funkciju predsjednika Komore doktora stomatologije Republike Srpske i mogu reći da je za kratak period urađeno dosta posla. Prije svega uradili smo dosta na konsolidaciji same komore, aktivirali smo komisije koje su jedno vrijeme bile ugašene, a prije svega komisiju za kontinuiranu medicinsku edukaciju, koja je jako bitna za naše članove. Donijeli smo novi pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i sa tim pravilnikom smo omogućili da se više vrjednuju skupovi koji se organizuju u Republici Srpskoj.

Donijeli smo novi pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, gdje smo na neki način promijenili stare navike iz prošlosti, a vezane su za samu odgovornost ljekara prema pacijentu. Potpisali smo ugovore sa komorama iz okruženja. Moj prethodnik je imao takve ugovore potpisane sa kolegama iz Crne Gore i Srbije, a sada smo potpisali ugovore sa komorama Hrvatske, Slovenije, kao i sa Grčkom. Napravili smo jedan novi vid saradnje, a tiče se razmjene profesora iz zemalja koje prokrivaju određene komore i priznavanju licenci, bodova, odnosno sertifikata ukoliko naši ljekari gostuju u okolnim zemljama“, istakao je doktor Dabić za naš portal.

Prijem u FDI je nešto na šta je posebno ponosan.

„Kada je 2019. godina u pitanju, na šta sam posebno ponosan, kao i na svoje saradnike, jeste prijem u Svjetsku stomatološku federaciju. Radilo se o lobiranju koje je trajalo oko dvije godine, i zahvaljujući našim predstavnicima koji su u BaSS-u – doktoru Lučiću, doktoru Mihajlu Stanojeviću, doktorici Verici Pavlić, kolegama iz Udruženja stomatologa u federaciji BiH, Republika Srpske odnosno komora i udruženje su postali punopravni članovi“.
Predstojeća godina donosi puno izazova, ali i obaveza.

„Kada je u pitanju 2020. godina, očekuje se „burna“ godina. Jedan od razloga je donošenje važnih zakona vezanih za samu stomatologiju. Radi se na donošenju zakona o zdravstvenoj zaštiti, zakona o medicinskim evidencijama i veoma značajnoj zakona, koji će na poseban način regulisati stomatologiju, a to je takozvani zakon o djelatnosti unutar medicine, gdje će stomatologija dobiti svoje poglavlje. Po prvi put će djelatnosti zubotehničkih laboratorija, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata biti uključeni u komoru, gdje će Komora doktora stomatologije biti ta referentna ustanova koja će njima davati licence, pratiti i vrijednovati njihov rad“.

Zakon koji treba da se donese, podići će stomatologiju na još veći nivo.

„Po prvi put smo u prilici da se stomatologija prepozna u zdravstvenom sistemu Republike Srpske – od definicije samog doktora stomatologije, zubnog tehničara do dentalne sestre. Zakon će podići svijest unutar samih ambulanti, jasno će regulisati poslove, prava i obaveze jednih, drugih i trećih. Unutar tog zakona doći će i do promjena i u zakonu o komorama, gdje će se komorama vratiti mjesto koje im pripada u provođenju i akreditaciji kontinuirane medicinske edukacije. Sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske imamo izuzetnu saradnju, kao i sa kolegama iz Udruženja stomatologa Republike Srpske, kao i sa Zavodom za stomatologiju Republike Srpske, kao i sa naša oba Medicinska fakulteta, odnosno odsjecima za stomatologiju i svi ćemo zajedničkim naporima istrajati da zakon privedemo kraju i na korist, uglavnom, naših pacijenata“.

I za kraj još malo o prijemu u FDI, koliko to znači za stomatologiju Republike Srpske…

„Znači mnogo, znači da vas je neko konačno prepoznao na karti svijeta da postojite. Znači da će naši stomatolozi biti u prilici da čuju licencirane predavače od strane FDI, koji će dolaziti besplatno da drže edukacije na našim kongresima i simpozijumima. Takođe, imaćemo pristup časopisima koji se izdaju od strane Svjetske stomatološke federacije. Imaćemo i aktivno učešće u organima te organizacije i realnom kreiranju globalnog stanja i praćenja nivoa oralnog zdravlja u cijelom svijetu“, zaključio je doktor Dabić.

Izvor: stomatologija.me