komorastomatologa.com

Mrakovica 2006

Foča 2008

Trebinje 2008

Radni sastanak 2010

Svečana Skupština Komore 2010

Simpozijum Komore 2011

Svečana Skupština Komore 2013

Kurs krojenja i šivenja 2015