komorastomatologa.com

Apel za pomoć

Poštovani članovi Komore,  Rukovodstvo Komore doktra stomatologije, na inicijativu kolega, pokrenulo je humanitarnu akciju za prikupljanje finansijske pomoći za troškove liječenja Gvozden Zorana, doktora stomatologije,

Opširnije »