komorastomatologa.com

Apel za humanost

Poštovane koleginice i kolege, Iz svakodnevnih kontakata sa kolegama iz stomatoloških službi, koji su ostali da rade i da saniraju hitne stomatološke slučajeve, saznao sam

Opširnije »