komorastomatologa.com

Donacija zaštitnih vizira

Poštovani članovi Komore, Komora je u saradnji sa firmom IVOCLAR i sa gospođom Danijelom Čikarom, predstavnikom firme za BiH, uspjela obezbjediti zaštitne vizire za naše kolege, koji

Opširnije »

Apel za humanost

Poštovane koleginice i kolege, Iz svakodnevnih kontakata sa kolegama iz stomatoloških službi, koji su ostali da rade i da saniraju hitne stomatološke slučajeve, saznao sam

Opširnije »