komorastomatologa.com

Namjenski krediti

Poštovane kolege, u proteklom  periodu, obavio sam razgovor  sa jednom od banaka u Banjoj Luci (NLB Razvojna banka), u vezi mogućeg dobijanja namjenskog kredita za

Opširnije »