komorastomatologa.com

Elektronski karton

STOMIS – Stomatološki Informacioni Sistem je računarski program namenjen za automatizaciju tehnologije rada i poslovanja stomatoloških ordinacija. Sistem se može lako integrisati u postojeće okruženje stomatološke

Opširnije »