komorastomatologa.com

Preporuka zdravstvenim radnicima u vezi korona virusa

Zbog novonastale situacije izazvane pojavom bolesti COVID–19, (bolest uzrokovana novim virusom SARS-CoV-2) prenosimo vam preporuku JZU Instituta za javno zdravstvo RS o postupanju zdravstvenih radnika u stomatološkim ambulantama u slučaju postavljanja sumnje na korona virus.

Preporuku možete vidjeti na linku https://www.phi.rs.ba/index.php?view=clanak&id=672

Stomatološke ambulante trebaju pratiti uputstvo Instituta i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, te se preporučuje da se, što je više moguće smanji broj pacijenata i čekanje u čekaonicama, a za pacijente koji dolaze iz kriznih područja (Kina, Južna Koreja, Italija, Iran, Hong Kong, Japan i Singapur) kao i za rizične skupine podložne komplikacijama od infekcija (stariji, bolesni i imunodeficijentni), odgoditi njihovo naručivanje.

PREPORUKA JZU Institut za javno zdravstvo RS

Prеpоrukе zdrаvstvеnim prоfеsiоnаlcimа u vеzi sа virusоm kоrоnа:

– Pоstupаnjе zа vriјеmе zdrаvstvеnоg nаdzоrа

– Оbrаzаc zа licа pоd nаdzоrоm i u kаrаntinu u RS

– Pоstupаnjе sа kоntаktimа

– Pоstupаnjе sа sumnjivim slučајеm dо infеktivnе klinikе