komorastomatologa.com

V Simpozijum stomatologaRS sa međunarodnim učešćem – Foča 2014

Medicinski fakultet u Foči, u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske, organizuje u subotu 31. maja 2014. godine “V SIMPOZIJUM STOMATOLOGA RS SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – FOČA 2014”.

Simpozijum je bodovan sa 10 bodova. Cijena kotizacije iznosi 50 KM, u cjenu je uračunat zbornik radova, sertifikat i koktel. Kotizacija se uplaćuje na licu mjesta ili na žiro račun. Na skupu će biti organizovana i prezentacija stomatološkog materijala.

Informacije o žiralnoj uplati, možete dobiti na tel: 058/210-171.