komorastomatologa.com

Foča 2014 – V simpozijum stomatologa RS sa međunarodnim učešćem

Medicinski fakultet u Foči, u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske, organizuje u subotu 31. maja 2014. godine “V SIMPOZIJUM STOMATOLOGA RS SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – FOČA 2014”.