komorastomatologa.com

Učešće Komore doktora stomatologije RS na Međunarodnom sajmu dentalne medicine DENTEX -a

Zagreb je ponovo bio domaćin “ DENTEX -a “ , Međunarodnog sajma dentalne medicine, koji je svečano otvorio izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, ministar zdravstva i izaslanik predsjednika Vlade RH. Kao partner Hrvatske komore dentalne medicine, na sajmu je učešće uzela i Komora doktora stomatologije RS, koju je predstavljao predsjednik Komore spec. dr Saša Dabić.
.
U sklopu medjunarodnog sajma odrzan je i sastanak predsjednika Komora, kojem su prisustvovali predsjednici iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Federacije BiH i Republike Srpske. Dogovoreni su modaliteti buduće saradnje, a istovremeno je upućen poziv prim. mr. sc. Hrvoje Pezi, dr. med. dent., predsjedniku Hrvatske komore dentalne medicine da posjeti Banja Luku.

Posjeta će se realizovati 07.07.2022. god. što će biti prilika da ragovaramo i čujemo iskustva, vezana za problematiku obavljanja stomatološke djelatnosti u zemljama EU i da se obratimo za pomoć prilikom usklađivanja naših zakonskih i podzakonskih akata sa direktivama EU.