komorastomatologa.com

Održan sastanak predstavnika Komore doktora stomatologije RS, Stomatološke komore F BiH i Hrvatske komore dentalne medicine

Na poziv dr Saše Dabića, predsjednika Komore doktora stomatologije Republike Srpske, Banju Luku posjetio je predsjednik Stomatološke komore Federacije Bosne i Hercegovine prim. dr Mirsad Tokić i predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine mr. sc. Hrvoje Pezo, sa saradnicima – prim.dr. Harisom Demirovićem, doc. dr. sc. Nevenom Vidovićem i prim. gospodin. sc. Žarkom Udiljak. Kao domaćini, tu su bili i predsjednik Izvršnog odbora Komore prof. dr Nikola Stojanović i podpredsjednica Komore dr Jelena Petković Tešanović.

Dr Dabić je izrazio spremnost za svestrano unapređenje saradnje komore i uspostavljanje njihove bolje povezanosti u cilju prosperiteta stomatologije u regiji.

Prema protokolu, prvi je održan sastanak sa ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem. To je bila prilika za razgovor o međusobnoj saradnji.

„Bilo je riječi io značajnim novinama u okviru novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva Republike Srpske. Zahvaljujući dobroj saradnji i uvažavanju stavova struke, u okviru ovih zakonskih rješenja značajno je unapređena stomatološka struka kako u domenima lijekova i medicinskih sredstava, protetike, kao i u dijelu koji se odnosi na kontinuiranu medicinsku edukaciju, te druge oblasti značajnih za rad doktora stomatologije“, ističe se iz Ministarstva zdravlja.

Potom je goste u svom kabinetu primio i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Ranko Škrbić. Obe posjete predstavnika stomatoloških komora sa čelnim ljudima iz oblasti zdravstva u Republici Srpskoj, bile su prilika da se razmjene znanja i iskustva sa ciljem unapređenja stomatološke nauke i struke, kao i inicijativa za pokretanje aktivnosti koje se trebaju poduzeti u oblasti stomatologije.

Na kraju zvanične posjete, održano je strukovno druženje u prostorijama Komore, na kom se pridružila prof. dr Verica Pavlić, predsjednica regije stomatologa Banja Luka. U prijatnoj atmosferi, između ostalog razgovaralo se io obavljanju stomatoloških djelatnosti u zemljama EU io problematici usklađivanja naših zakonskih i podzakonskih akata sa direktivama EU. Predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine mr. sc. Hrvoje Pezo, izrazio je spremnost za produbljivanje saradnje i istakao da je neophodno, sa istim fokusom, u kontinuitetu držati se zajedno.

Zvanični dio posjete završio je svečanim potpisivanjem Memoranduma o saradnji Komore doktora stomatologije Republike Srpske i Stomatološke komore Federacije Bosne i Hercegovine. „Imajući u vidu da naše dvije komore dijele zajednički interes koji se ogleda u razvoju i unapređenju stomatološke djelatnosti, ovo je pravi put da to i ostvarimo“, izjavio je prim. dr Mirsad Tokić.

Dr Dabić se zahvalio gostima i ovu posjetu okarakterisao kao izuzetnu priliku da snažno afirmišu dobre odnose stomatoloških komora u regionu.