komorastomatologa.com

5. Međunarodni kongres doktora stomatologije – Foča

U organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske, 7-8. oktobra 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Foči održaće se 5.  Međunarodni kongres doktora stomatologije.

Cilj kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najnovija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih postupaka u stomatologiji. 

Program obuhvata bogata i raznovrsna predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.  Pozivamo vas da i vi uzmete aktivno učešće prezentacijom naučnih radova i prikaza iz prakse i na taj način obogatite program edukacija. 

U sklopu kongrese održat ce se iTOP kurs po promotivnoj cjeni.  Detaljne informacije za kurs u prilogu a prijave na broj telefona: 061/714-622 Edina Skapurević

Kotizacija

5. Međunarodni kongres doktora stomatologije – 100 KM

Kotizacija za 5. Međunarodni kongres doktora stomatologije obuhvata pristup naučnom programu kongresa, ulaz na izložbu stomatološkog materijala i opreme, kongresni materijal, sertifikat o učešću, osvježenje tokom pauze i koktel.  

Cijena svečane večere nije uračunata u cijenu kotizacije (informacije će biti dostupne naknadno).

Studenti stomatologije su oslobođeni plaćanja kotizacije (uz dokaz).

Plaćanje kotizacije je moguće izvršiti:

1.            Na dan održavanja kongresa/simpozijuma

2.            Uplata preko žiro računa:

Primalac: Medicinski fakultet,  Studentska 5, 73 300 Foča

Broj računa primaoca: 562-099-80950598-34 (NLB Razvojna Banka Banja Luka) Vrsta prihoda: 722532;

Budžetska organizacija: 1251007;

Šifra opštine: 031

Kontakt telefon:+387 58 210 171; +387 58 211 906

NAPOMENA: Kod uplate preko žiro računa, skeniranu uplatnicu  sa imenom i prezimenom poslati na e-mail: stomkongres@ues.rs.ba najkasnije do 5.10.2022. godine.

Prijava radova

Na “5. Međunarodnom kongresu doktora stomatologije” moguće je prijaviti radove za usmene i poster prezentacije.

Uputstvo za prijavu

Prilikom prijave potrebno je dostaviti popunjen obrazac koji sadrži informacije o vrsti prezentacije (usmena ili poster), naslov rada i puna imena i prezimena autora (maksimalan broj autora po sažetku je šest), zvanični naziv institucije/a u kojima autori rade  i sažetak rada. Sažetak rada, ne duži od 300 riječi treba biti organizovan u odjeljke: Uvod/Cilj; Materijal i metode; Rezultati i Zaključak za originalni i pregledni rad, odnosno Uvod/Cilj; Prikaz slučaja i Zaključak za prikaz slučaja. Sažetak ne treba da sadrži slike, tabele, fotografije ili ilustracije. Ispod sažetka navesti ključne riječi, kojih treba da je od tri do šest. Za kongres se mogu predati radovi koji prethodno nisu objavljeni ili izlagani na drugim kongresima, konferencijama i sl.

Popunjen obrazac potrebno je dostaviti elektronskom poštom na adresu: stomkongres@ues.rs.ba

Rok za prijavu 

Rok za prijavu radova je 25. septembar 2022. godine (23:55h, SEV).

Svi radovi će biti evaluirani od strane naučnog odbora kongresa, a obavještenje o prihvatanju rada za poster/usmenu sesiju (uz detaljne informacije o prezentaciji) biće dostavljeno autorima do 30. septembra 2022. godine. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u elektronskoj formi Zbornika kongresa. Da bi rad bio objavljen u Zborniku kongresa potrebno je i da jedan od autora ima uplaćenu kotizaciju.

Program iTOP Intro kursa

SVEČANA VEČERA


Svečana večera će se održati u salonu „Agape“ u Foči u petak, 7.10.2022. godine sa početkom u 20:00 časova.
Cijena večere iznosi 65 KM i uključuje večeru i sve vrste pića (bez ograničenja) uz muziku uživo.
Budući da je broj mjesta ograničen, molimo sve zainteresovane da prijave za svečanu večeru dostave na imejl adresu: stomkongres@ues.rs.ba do ponedjeljka, 26.9.2022. godine.
Uplata večere će biti moguća u prostorijama Specijalističkog centra za stomatologiju u periodu od 27.9-6.10.2022. godine ili u salonu „Agape“ na dan održavanja večere.
Za sve dodatne informacije kontakt na imejl adresu:stomkongres@ues.rs.ba ili na telefon 058/211-906.