komorastomatologa.com

Aktuelnosti u stomatologiji I i II

Sa zadovljstvom vas obavještavamo da Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 22. i 23. aprila 2023. godine organizuje on line stručni skup “Aktuelnosti u stomatologiji I i II”.

Oba skupa su bodovani sa 8 bodova, a kotizacija za učesnike skupa iznosi 90  KM.

Predavanja će biti dostupna preko onlajn platforme svim učenicima koji imaju uplaćenu kotizaciju, a detaljna uputstva o pristupu onlajn platformi biće blagovremeno dostavljena na imejl svim učesnicima koji su uplatili kotizaciju.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 058/211-906 ili elektronski: stomkongres@ues.rs.ba.