komorastomatologa.com

AKTI KOMORE

ZAKON O ZDRAVSTVENIM KOMORAMA

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA

ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U RS

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

ZAKON O FISKALNIM KASAMA