komorastomatologa.com

Webinar „Od prakse do nauke- kako napisati i prezentovati naučni rad“

Komora doktora stomatologije Republike Srpske zajedno sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 26.12.2020. godine organizovali su on-line webinar pod nazivom „Od prakse do nauke- kako napisati i prezentovati naučni rad“. Konferencije i kongresi predstavljaju mjesta na kojima se istraživači i kliničari okupljaju da bi pokazali najnovije rezultate, razmijenili znanja i iskustva, razgovarali i povezali se oko istraživanja.

Ovaj webinar je kreiran tako da pomogne doktorima stomatologije koje rade u privatnom sektoru, ali i svim drugim zainteresovanim članovima Komore, da svoje radove i slučajeve iz prakse podijele sa drugima istraživačima i na taj način aktivno učestvuju na naučnim i stručnim konferencijama i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Webinar je kreiran tako da upozna zainteresovane praktičare i istraživače sa osnovama naučnog pisanja za naučne konferencije. U okviru webinar-a posebno će biti analizirano:

  • pisanje apstrakta- kako ostaviti dobar „prvi utisak“ 
  • stil naučnog pisanja na srpskom i engleskom jeziku
  • kako napraviti efektnu poster prezentaciju
  • kako napraviti efektnu usmenu prezentaciju
  • najčešće greške prilikom pisanja i prezentacije.

Predavanje su održale doc. dr Jelena Krunić, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i nastavnik na Medicinskom fakultetu Foča i doc. dr Irena Mladenović, prodekan i nastavnik na Medicinskom fakultetu Foča.

Webinar je bodovan sa 2 boda.