komorastomatologa.com

3. Međunarodni kongres doktora stomatologije -Foča

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na „3. Međunarodni kongres doktora stomatologije“ koji će se održati 11-12. septembra 2020. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Republika Srpska.

Organizator kongresa je Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske. Cilj kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najnovija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih postupaka u stomatologiji.

Program kongresa obuhvata bogata i raznovrsna predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Pozivamo vas da i vi uzmete aktivno učešće prezentacijom naučnih radova i prikaza iz prakse i na taj način obogatite program kongresa.

PROGRAM KONGRESA