komorastomatologa.com

Simpozijum “Stomatologija danas”-Banja Luka

 organizaciji Udruženja privatnih doktora stomatologije Republike Srpske, u Banjoj Luci u prostorijama Univerziteta za poslovne studije, 04. i 05. aprila 2014.godine održaće se simpozijum „Stomatologija danas“ sa međunarodnim učešćem. Nosioci usavršavanja su profesori sa Stomatoloških fakulteta iz Beograda, Pančeva, Zagreba, Sarajeva, Banja Luke i Njemačke.

U okviru simpozijuma, održaće se i radni kurs preparacije za restauracije od pune keramike. Simpozijum je bodovan od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore doktora stomatologije RS sa 10 bodova.