komorastomatologa.com

Propisivanje i izdavanje lijekova

Dana 02.12.2011. godine u Inspektoratu  je održan sastanak predstavnika zdravstvene inspekcije, zdravstvenih komora, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstva unutrašnjih poslova.Teme sastanka bile su propisivanje i izdavanje lijekova i nelegalno obavljanje zdravstvene djelatnosti. Zapisnik sa sastanka dostavljamo u cijelosti, kao i Pravilnik o uslovima propisivanja i izdavanja lijekova, objavljen u Službenom glasnike RS br. 62/2010. Komisija za propise Komore doktora stomatologije, pozivajući se na čl.3. Pravilnika o uslovima propisivanja i izdavanja lijekova, koji definiše tačno navedene podatke koje recept mora sadržavati, napravila je prijedlog izgleda recepta za stomatološke ambulante. Sektor za farmaciju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS dao je saglasnost na ovakav izgled recepta.

Napominjemo da ponuđeno dizajnersko rješenje, nije obavezujuće, već samo pomoć za izradu vlastitog recepta.Ovakav recept se koristi za propisivanje lijekova koji ne idu na teret Fonda, i to za :
1. ambulante koje nemaju ugovor sa Fondom,

2. ako lijek nije na listama Fonda i

3. ako pacijent nije osiguran.

Sadržaj i forma recepta za lijekove koji se propisuju na teret Fonda zdravstvenog osiguranja regulisana su zakonom i kao takvi, oni već postoje.

Pravilnik o uslovima propisivanja i izdavanja lijekova <— PDF

Zaključci sa sastanka za izdavanje lijekova ( 2. decembra 2011 god.) <— PDF

dimenzije recepta su 10 x 19.5 cm