komorastomatologa.com

Poziv za podnošenje zahtjeva za sertifikaciju

U svrhu regulisanja zakonske obaveze sertifikacije zdravstvenih ustanova, dostavljamo vam obrazac “Zahtjeva za registraciju u postupku sertifikacije zdravstvene ustanove” koji je potrebno, u što kraćem roku popuniti (u 2 primjerka) i dostaviti Agenciji za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite  kako bi započeli proces sertifikacije vaše ustanove.

http//www.aaqi.rs.ba