komorastomatologa.com

Naučni skup „ Savremeni trendovi u stomatološkoj terapiji“ – Trebinje

U cilju kontinuirane stomatološke edukacije, Zbor stomatologa regije Trebinje, u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske u subotu 7. aprila 2012. godine u Trebinju, organizuju  naučno-stručni skup,  na kom su nosioci predavanja profesori i predavači sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Medicinskog fakulteta program Stomatologija iz Foče.Nadamo se da će odabrana predavanja na ovom skupu zaokupiti vašu pažnju  i otvoriti profesionalne diskusije sa osvrtom na aktuelne probleme svakodnevne prakse.

Skup je bodovan sa 4 boda. Uplate za kotizaciju u visini od 40 KM vršiće se prilikom registracije učesnika.