komorastomatologa.com

Monografija povodom 20 godina postojanja i rada Komore

Na više od 130 stranica sa tekstovima, fotografijama i reprodukcijama u boji monografija donosi uvid u proteklih 20 godina postojanja Komore i postaje vodič i temelj budućim generacijama.

Štampana povodom 20 godina postojanja i rada Komore doktora stomatologije Republike Srpske, monografija je nastala entuzijazmom i zajedničkim radom njenih članova i saradnika.

Ona predstavlja bazu za nadopunjavanje, jer imamo itekako što pokazati i stoga zahvaljujemo autorima na ogromnom trudu koji je uložen u njenoj izradi.