komorastomatologa.com

Vodič za sprovođenje stomatoloških intervencija za vrijeme trajanja pandemije (COVID-19)

Poštovani članovi Komore,

Komora je u saradnji sa naša dva fakulteta, Medicinskim fakultetom, odsjek za stomatologiju iz Banja Luke i Medicinskim fakultetom, odsjek za stomatologiju iz Foče kreirala “Vodič za sprovođenje stomatoloških intervencija za vrijeme trajanja pandemije (COVID-19)“, koji će vam pomoći u današnjem svakodnevnom radu u slučaju pružanja stomatoloških intervencija kod istih.

Predgovor

Bolest izazvana novim virusom korona (COVID-19) predstavlja ozbiljan zdravstveni problem. Imajući u vidu način prenošenja virusa SARS-CoV-2, pružanje stomatoloških usluga nosi sa sobom izvjestan rizik od COVID-19 infekcije. Vodič za sprovođenje stomatoloških intervencija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 donosen je sa ciljem da prenese najnovije preporuke relevantnih evropskih i svjetskih udruženja o načinima i uslovima sprovođenja stomatoloških zahvata u periodu trajanja rizika od COVID-19 infekcije. Dijeljenje ovih znanja i iskustava najvećih stručnjaka i naučnika su najbolji instrument u kontroli i borbi od infekcije. Ovaj vodič nije standard ili protokol već sadrži preporuke, kao i opise obaveznih sigurnosnih i zdravstvenih mjera. Ove preporuke su po svojoj prirodi savjetodavne i imaju za cilj da pomognu zaposlenima u pružanju stomatoloških usluga u bezbijednim uslovima. Prilikom obavljanja stomatološke djelatnosti, obavezno je pridržavati se standarda i propisa koji su izdati od strane Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Poslodavci su dužni zaposlenima u stomatološkoj djelatnosti pružiti uslove za rad bez opasnosti od nastanka bolesti ili smrti izazvanih poznatim faktorom rizika.

Preporuke navedene u ovom Vodiču su podložne promjenama i usklađivaće se prema najnovijim instrukcijama


S poštovanjem!