komorastomatologa.com

Svečana dodjela novih licenci

Predsjednik Komore doktora stomatologije Republike Srpske, dr sci. Saša Dabić, pokrenuo je inicijativu o promjeni načina uručivanja prvih licenci doktorima stomatologije u Republici Srpskoj za obavljanje profesionalne djelatnosti smatrajući da se radi o svečanom činu prilikom kojeg kolege otvaraju novo poglavlje u svom profesionalnom životu i radu. Umjesto tradicionalnog načina uručivanja prvih licenci za obavljanje profesionalne djelatnosti putem slanja poštom, novi članovi Komore od sada će biti u prilici da im se lično u prostorijama Komore na svečani način uruče prve licence, dostojno profesije koje obavljaju. Ova nova praksa nije samo simboličan gest, već ima i praktične prednosti.


Lično preuzimanje licenci omogućava novim kolegama da se upoznaju s radom Komore i njenim osobljem od samog početka njihove profesionalne karijere. Osim toga, ovaj susret pruža priliku za postavljanje pitanja i dobivanje direktnih informacija o obavezama i mogućnostima koje im pruža članstvo u Komori.


Sam događaj, održan u utorak 25. juna, bio je prilika da se troje novih kolega lično upoznaju s predsjednikom i stručnom službom Komore, u cilju podrške u njihovom početku stomatološke karijere. Ova praksa takođe ističe transparentnost i otvorenost u radu Komore, naglašavajući važnost ljudskog kontakta i ličnog angažmana u profesionalnim organizacijama.

Novim članovima Komore želimo puno uspjeha u daljoj karijeri i radujemo se njihovom angažmanu unutar stomatološke zajednice Republike Srpske!