Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Stomatologija, ljepota ili zdravlje", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Program se boduje : slušalac pet (5) bodova

Broj rješenja 11/04-500-25-166/18

 

 

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije " 5. Kongres stomatologa sa međunarodnim učešćem ", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Program se boduje : pasivno učešće šest (6) bodova

Broj rješenja 11/04-500-25-86/18

 

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije " Direktni (novi) oralni antikoagulansi: novi izazovi u svakodnevnoj praksi", dostavljen od strane JZU apoteka Han Pijesak, PJ gradska apoteka Vlasenica.

Program se boduje : aktivno učešće deset (10) bodova, pasivno učešće pet (5) bodova, učešće u naučnom ili org.odboru šest (6) bodova

Broj rješenja 11/04-500-25-28/18

 

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Stomatologija danas", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Program se boduje : aktivno učešće deset (10) bodova, pasivno učešće pet (5) bodova, učešće u naučnom ili org.odboru šest (6) bodova

Broj rješenja 11/04-500-25-10/18

 

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Indikacije, preparacija i cementiranje potpuno keramičkih restauracija", dostavljen od ZU " Family dent" Doboj.

Program se boduje : aktivno učešće šest (6) bodova, pasivno učešće četiri (4) boda.

Broj rješenja 11/04-500-25-20/18

 

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije Simpozijum "Stomatologija & umjetnost", dostavljen od strane Udruženja stomatologa Republike Srpske.

Program se boduje : predavač devet (9) bodova, slušalac pet (5) bodova.

Broj rješenja 11/04-500-27-203/17

 

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Keep Us Inovativni proces obrazovanja iz oblasti dentalne medicine", dostavljen od strane ZU Polident Doboj

Program se boduje : predavač šest (6) bodova, slušalac četiri (4) boda.

Broj rješenja 11/04-500-27-189/17

 

AKREDITACIJA - PDF <<< klikni

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Rezovi i šavovi u paradontalnoj hirurgiji", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za parodontologiju i oralnu medicinu.

Program se boduje : predavač šest (6) bodova, slušalac četiri (4) boda.

Broj rješenja 11/04-500-27-152/17

 

Indikacije, preparacija i cementiranje potpuno keramičkih restauracija 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "Indikacije, preparacija i cementiranje potpuno keramičkih restauracija", dostavljen od strane ZU stomatološke ambulante "Family dent", Doboj 

Program se boduje : predavač šest(6) bodova, slušalac četiri (4) boda 

Broj rješenja 11/04-500-27-107/17

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na prijedlog Savjeta za zdravlje akreditovalo je Program kontinuirane edukacije "VIII Međunarodni simpozijum doktora stomatologije RS", dostavljen od strane Medicinskog fakulteta Foča.

Program se boduje : predavač deset (10) bodova, slušalac pet (5) bodova

Broj rješenja 11/04-500-27-81/17

 

 
Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.