komorastomatologa.com

25. BaSS kongres – Sarajevo

Poštovane koleginice i kolege,

Ovim vas putem želimo informisati da se u periodu 19-21. 05. 2022. godine u hotelu Hills u Sarajevu održati 25. BaSS kongres.

Ostalo je još samo dvije sedmice do početka skupa. Za sve one koji se do sada nisu registrovali na sledećem LINKU nalaze se osnovna uputstva za uplatu kotizacije i i kongresnu registraciju .

Za učesnike iz Republike Srpske Kongres je bodovan sa:

  • pasivno učešće: 6 bodova
  • usmena prezentacija: 15 bodova autor, 8 bodova koautor
  • poster prezentacija 10 bodova autor, 7 bodova koautor. 

Sve detaljnije informacije vezane za naučne, organizacione i ostale kongresne aktivnosti možete pratiti na: