komorastomatologa.com

7. Međunarodni kongres doktora stomatologije

Poštovane koleginice i kolege,
Sa zadovoljstvom vas pozivamo na 7. Međunarodni kongres doktora stomatologije koji će se održati 27-28. septembra 2024. godine u Foči, Republika Srpska.
Medicinski fakultet ima dugu tradiciju organizovanja naučnih i stručnih skupova. Ipak, posebno smo ponosni na održavanje Međunarodnog kongresa doktora stomatologije koji je kroz ovih šest godina postojanja postao prepoznatljiv događaj u kalendaru stomatoloških zbivanja ne samo kod nas već i u regionu.
Program kongresa obuhvata predavanja po pozivu, usmene i poster prezentacije, okrugli sto i kurseve. Cilj kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najnovija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih postupaka u stomatologiji.
Pozivamo vas da i vi uzmete aktivno učešće prezentacijom naučnih radova i prikaza iz prakse i na taj način obogatite program kongresa.
Radujemo se vašem dolasku u Foču!
Srdačno,
Kongresni odbor

Detaljne informacije o 7. Međunarodnom kongresu doktora stomatologije, kursevima i prijavama radova možete naći u nastavku.

Prilikom prijavljivanja sažetaka za učešće na usmenim i poster sesijama na “7. Međunarodnom kongresu doktora stomatologije” kojiće se održati 27-28. septembra 2024. godine na Medicinskom fakultetu Foča, Republika Srpska, potrebno je dostaviti popunjen obrazac (sastavni dio ovog priloga) koji sadrži informacije o:

1. Vrsti prezentacije (usmena ili poster);

2. Naslov rada;

3. Puna imena i prezimena autora, zvanični naziv institucije/a u kojima autori rade (maksimalan broj autora po sažetku je šest);

4. Sažetak rada, ne duži od 300 riječi, koji treba biti organizovan u odjeljke: Uvod/Cilj; Materijal i metode; Rezultati i Zaključak za originalni i pregledni rad, odnosno Uvod/Cilj; Prikaz slučaja i Zaključak za prikaz slučaja. Sažetak ne treba da sadrži slike, tabele, fotografije ili ilustracije. Ispod sažetka navesti ključne riječi, kojih treba da je od tri do šest. Za kongres se mogu prijaviti radovi koji prethodno nisu objavljeni ili izlagani na drugim kongresima, konferencijama i sl.

Popunjen obrazac potrebno je dostaviti elektronskom poštom na adresu: stomkongres@ues.rs.ba  do 08. septembra 2024. godine (23:55h, SEV). Svi radovi će biti evaluirani od strane naučnog odbora kongresa, a obavještenje o prihvatanju rada za poster/usmenu sesiju (uključujući i informacije o prezentaciji) biće dostavljeno autorima do 20. septembra 2024. godine. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u elektronskoj formi Zbornika kongresa. Da bi rad bio objavljen u Zborniku kongresa potrebno je i da jedan od autora ima uplaćenu kotizaciju.