Šifra

Usluga

1

Stomatološki pregled

2

Stomatološki pregled - kontrolni

3

Sistematski stomatološki pregled

4

Ciljani pregled

5

Specijalistički pregled

6

Specijalistički pregled - kontrolni

7

Konsultativni pregled u drugoj ustanovi

8

Specijalistički pregled nastavnik

9

Specijalistički pregled nastavnik - kontrolni

10

Konzilijarni pregled sa pisanim mišljenjem

11

Motivacija i obučavanje korisnika u održavanju pravilne higijene

12

Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji/motivacija i obucavanje u odrzavanju oralne higijene

13

Zalivanje fisura (po zubu)

14

Lokalna aplikacija koncentrovanih fluorida

15

Preventivni ispun

16

Prva pomoć kod dentalgija

17

Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)

18

Amalgamski ispun na 1 površini

19

Amalgamski ispun na 2 površine

20

Amalgamski ispun na 3 površine

21

Nadogradnja frakturiranog zuba

22

Vitalna amputacija

23

Vitalna amputacija/ekstirpacija kod fraktura zuba sa otvorenom pulpom

24

Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba

25

Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena

26

Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena

27

Zbrinjavanje multiplih povreda zuba u dece

28

Zbrinjavanje povreda zuba sa težim poremećajima strukture

29

Kompozitni ispun na prednjim zubima

30

Kompozitni ispun na bočnim zubima

31

Nadogradnja od estetskog materijala

32

Kompozitni inlej

33

Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu

34

Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu

35

Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu

36

Vađenje stranog tela iz kanala korena

37

Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena

38

Retretman kanala korena (po kanalu)

39

Glasjonomerni ispun

40

Liveni metalni ispun

41

Endodontska terapija zuba sa komplikovanim kanalnim sistemima - po kanalu

42

Izbeljivanje zuba po vilici

43

Izbeljivanje avitalnih zuba po zubu

44

Uklanjanje krunice

45

Cementiranje stare krunice

46

Parcijalna akrilatna proteza

47

Totalna proteza

48

Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima

49

Totalna proteza sa metalnom bazom

50

Parcijalna skeletirana proteza (klasična)

51

Imedijatna totalna proteza

52

Reparatura proteze - prelom ploče

53

Dodatak zuba u protezi

54

Dodatak kukice u protezi

55

Podlaganje proteze direktno - hladnovezujući akrilat

56

Podlaganje proteze indirektno

57

Podlaganje proteze sa mekom podlogom

58

Okluzalni stabilizacioni splint (mičigen)

59

Livena nadogradnja od legure zlata

60

Livena nadogradnja od legure srebro paladijum

61

Privremena krunica

62

Livena krunica

63

Fasetirana krunica

64

Metalokeramička krunica

65

Keramička kruna

66

Fasete (keramičke)

67

Reparatura fasete

68

Okluzalni ritejner

69

Noćni štitnik za bruksiste - folija

70

Štitnik za zube

71

Selektivno brušenje zuba (po zubu)

72

Nadogradnja sa fabričkim kočićem (po kočiću)

73

Teleskop krunica (unutrašnja)

74

Inlej / onleji (keramički)

75

Frezovana individualna prečka

76

Izrada suprastrukture na implantima - metalkeramika

77

Izrada suprastrukture na implantima - keramika

78

Athezivni most

79

Klinička funkcijska analiza orofacijalnog sistema

80

Utvrđivanje stanja potpornih tkiva zuba primenom parodontalnih indexa - utvrđivanje stanja higijene usta i zuba primenom indexa

81

Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici

82

Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici

83

Obrada parodontalnog džepa po zubu

84

Drenaža parodontalnog abscesa

85

Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji

86

Smanjenje osetljivosti koranova zuba (po zubu)

87

Etiološka dg. konsekutivnih oboljenja

88

Otkrivanje oralnih žarišta

89

Fiksacija zuba kompozitnim materijalom po zubu

90

Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu)

91

Modifikovana Widmanova režanj operacija u lečenju parodntopatije (po zubu)

92

Osteoplastika i osteotomija u terapiji obolelih od parodontopatije(po zubu)

93

Primena transplantata vezivnog tkiva i periosta u lečenju parodontopatije(po zubu)

94

Specifično vodjena regeneracija parod. uz primenu membrana (po zubu)

95

Bisekcija zuba

96

Primena koštanog implantata ili transplantata u terapiji infrakoštanih parodontalnih džepova (po zubu)

97

Produženje kliničke krune zuba (po zubu)

98

Lateralno pomeren režanj

99

Režanj "dupla papila" (po zubu)

100

Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplantata u cilju produbljivanja vestibuluma, prekrivanje ogolićenih korenova zuba i proširenje gingive

101

Apikalno pomereni režanj pune ili poludebljine (po zubu)

102

Edlan-Mejcharova operacija

103

Testovi u dg. oboljenja oralne sluzokože

104

Eksfolijativni citološki testovi

105

Intralezijska i perilezijska aplikacija leka

106

Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga

107

Kiretaža oralne sluzokože

108

Kauterizacija tkiva

109

Eliminacija iritacija oralne sluzokože

110

Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata

111

Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama

112

Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama - estetski

113

Fiksni ortodontski aparat - segmentirani luk

114

Zamena prstenova u ortodontskom fiksnom aparatu

115

Zamena bravice u fiksnom aparatu

116

Zamena i adaptacija luka u fiksnom aparatu

117

Aparat za ekstraoralnau trakciju - Headgear

118

Delerova maska

119

Aparat za razdvajanje nepčanog šava

120

Aparat za brzu distalizaciju zuba - pendulum

121

Palatinalni ili lingvalni aparat (Quad helix, gosh garian, orthorama.)

122

Fiksni ortodontski aparat - Herbst

123

Uklanjanje fiksnog ortodontskog aparata

124

Retenciona folija jednoslojna

125

Retenciona folija dvoslojna

126

Folija za ortodontsko pomeranje zuba sa rekonstrukcijom

127

Fiksni retencioni aparat - ritejner

128

Retencioni aparat – pozicioner

129

Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata

130

Lečenje alveolita

131

Intraoralna incizija apscesa

132

Resekcija jednokorenih zuba

133

Resekcija gornjih dvokorenih zuba

134

Resekcija trokorenih zuba

135

Hemisekcija i disekcija zuba

136

Zaustavljanje krvarenja

137

Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem

138

Vađenje zuba

139

Komplikovano vađenje zuba

140

Hirurško vađenje zuba

141

Hirurško vađenje impaktiranih umnjaka

142

Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka

143

Primarna plastika OAK

144

Primarna plastika sa vađenjem korena iz sinusa

145

Hirurška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija)

146

Hirurška terapija zuba u nicanju (izvlačenje)

147

Uklanjanje mukoznih cista

148

Uklanjanje manjih viličnih cista

149

Uklanjanje većih viličnih cista

150

Plastika plika i frenuluma

151

Uklanjanje hipertrofične mukoze

152

Vestibuloplastika (po vilici)

153

Nivelacija alveolarnog grebena (po kvadrantu)

154

Lokalna nadogradnja grebena

155

Transpozicija nervusa mentalisa i nervusa alveolarisa inferior

156

Transplantacija zuba

157

Revizija sinusa - Caldwell – Luc

158

Uklanjanje mukokele sinusa

159

Ugradnja implantata

160

Primarna obrada rane - intraoralno

161

Replantacija stalnih zuba

162

Repozicija luksirane donje vilice

163

Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom

164

Uklanjanje splinta/šine

165

Primarna obrada rane bez suture maksilofacijalne regije

166

Primarna obrada rane sa suturom maksilofacijalne regije

167

Uklanjanje stranog tela iz mekih i koštanih tkiva lica i vilice

168

Zbrinjavanje preloma vilice metodom žičane imobilizacije

169

Zbrinjavanje preloma vilice standardnom šinom

170

Zbrinjavanje preloma vilice akrilatnom udlagom - splintom

171

Biopsija

172

Ekscizija benignih/malignih kožnih tumora sa direktnom suturom M.F. Regija

173

Ekscizija benignih/malignih tumora kože sa rekonstrukcijom defekta M.F. Regija

174

Uklanjanje tumora sluzokože usne duplje

175

Uklanjanje benignih koštanih tumora lica i vilice

176

Maligni tumori usne - "V" ekscizija

177

Maligni tumori usne "W" ekscizija

178

Uklanjanje konaca

179

Ekstraoralna incizija apscesa

180

Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije

181

Hirurško lečenje osteomijelitisa M.F. regije-lokalnog

182

Hirurško lečenje ekstraoralnih dentogenih fistula

183

Nekrektomija po seansi

184

Sijalografija (ubrizgavanje kontrasta)

185

Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal

186

Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde

187

Korekcija ožiljka uz direktnu suturu M.F. Regije

188

Korekcija ožiljka lokalnim kožnim režnjem

189

Obuka pacijenta za izvođenje funkcionalnih vežbi za rehabilitaciju temporo mandibularnog zgloba

190

Lekarsko uverenje

191

Rendgenografija zuba intraoralna

192

Ortopantomogram

193

Telerendgen

194

Intraoralni metodi radiografisanja

195

Sijalografija

196

Ultrazvučni pregled pljuvačnih žlezdi

197

Površinska lokalna anestezija

198

Infiltraciona anestezija

199

Anestezija u oralnoj hirurgiji

200

Anestezija u maksilofacijalnoj hirurgiji

201

Antišok terapija

202

Davanje injekcije u terapijske / dijagnostičke svrhe

203

Zbrinjavanje dece sa posebnim potrebama

204

Zbrinjavanje osoba sa posebnim potrebama

Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.