Poštovani članovi Komore,

Komora je u saradnji sa firmom IVOCLAR i sa gospođom Danijelom Čikarom, predstavnikom firme za BiH, uspjela obezbjediti zaštitne vizire za naše kolege, koji su zaposleni u stomatološkim službama domova zdravlja, a koji učestvuju u saniranju hitnih stanja u stomatologiji.

 

STRUČNA SLUŽBA KOMORE

 

 

Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.