Poštovani,        

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će i ove godine Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovati „VIII Međunarodni simpozijum doktora stomatologije RS“. Simpozijum će se održati u subotu, 09. septembra 2017. godine na Medicinskom fakultetu u Foči.  

Programom simpozijuma je pored predavanja predviđeno i održavanje poster sesije. Informacije o prijavi radova za poster sesiju biće naknadno date. 

Kotizacija za učesnike će iznositi 50 KM, a Savjet za zdravlje Republike Srpske je skup bodovao sa 5 bodova.

 

 

Pozivamo Vas da nam se pridružite i uzmete aktivno učešće u radu simpozijuma i tako doprinesete daljem razvoju stomatologije.

 

PROGRAM SIMPOZIJUMA<<< klikni 

 

PROGRAM SIMPOZIJUMA

 

09:00-10:00

Registracija učesnika

10:00-10:15

Otvaranje simpozijuma

10:15-10:45

„Kompleksne zubne nadoknade u savremenoj stomatološkoj protetici“

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić, Klinika za stomatološku protetiku

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

10:45-11:15

„Ortodontsko-hirurški tretman neizniklih zuba“

Prof. dr Predrag Nikolić, Klinika za ortopediju vilica

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

11:15-11:45

„Mogućnosti jednoseansnog lečenja avitalne pulpe“

Prof. dr  Branislav Karadžić, Klinika za bolesti zuba i endodonciju

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

11:45-12:15

„Tretman proteznog stomatitisa mikotičkog porekla“

Doc. dr Sašo Elenčevski, Klinika za stomatološku protetiku

Stomatološki fakultet Univerziteta Sv. Kirila i Metodija u Skoplju, Makedonija

12:15-12:30

Diskusija

12:15-13:15 Poster prezentacije

12:30-13:15

Pauza

 

13:15-13:45

„Estetska načela u protetskoj rehabilitaciji pacijenata starije dobi“

Prof. dr Ivica Stančić, Klinika za stomatološku protetiku

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

13:45-14:15

„Primjena lasera u dečijoj stomatologiji“

Prof. dr Dejan Marković, Klinika za dečiju i preventivnu stomatologiju

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

14:15-14:45

„Orofacijalni bol: kliničke dileme i mogućnosti lečenja“

Prof. dr Ružica Kozomara, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska

 

14:45-15:15

“Apeksna granica preparacije kanala korijena: načela i praksa“

Doc. dr Jelena Krunić, Katedra za dentalnu patologiju

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska

15:15-15:30

Diskusija

15:30-16:00

Dodjela sretifikata

 

 

Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.