VLASNICIMA PRIVATNIH STOMATOLOŠKIH AMBULANTI

Primjena Zakona o fiskalnim kasama

Zakon o fiskalnim kasama objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske br. 69, 6.avgusta 2007. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, 14. avgusta 2007. godine.

Nakon objavljivanja Zakona, u Komoru su upućena brojna pitanja i tražena pomoć u tumačenju odredbi Zakona. Stručna služba Komore preti i proučava sve pozitivne propise, a naročito iz oblasti zdravstva ili koji se u većem ili manjem obimu tiču zdravstva, a posebno stomatološke djelatnosti. Iz zaista velikog broja pitanja izdvojili smo karakteristična i u našem slučaju najvažnija pitanja, na koje ćemo pokušati dati tumačenje.

Zakon o fiskalnim kasama je zakon iz grupe poreskih zakona. Obzirom da su vlasnici stomatoloških ambulanti poreski obveznici, nužno je da svakako nabave tekst tog Zakona, tim prije što se on  prvi put primjenjuje u praksi i životu Republike Srpske. Osim toga, radi se o specifičnom zakonu „lex specialis“, koriste se specifični stručni izrazi, njih 40, koji su članom 3. Zakona posebno definisani. Takođe se koriste brojne skraćenice, koje u običnom životu i svakodnevnom govoru i riječniku nisu uobičajne i praktikovane. Predmet uređivanja Zakona (ukratko) je:

obaveze registrovanja prometa (usluga) preko fiskalne kase, karakteristike fiskalne kase, terminala, softverske aplikacije fiskalnih dokumenata, stavljanje u promet fisklane kase-sistema i brojna druga pitanja.

„Fiskalna kasa“ je uređaj koji omogućava registrovanje prometa (usluga), u stomatološkoj ambulanti, unjetih u bazu artikala....
„Obveznik“ je svako lice koje je obavezno da registruje promet pomoću fiskalne kase.....

Članom 5. Zakona, propisana je obaveza registrovanja prometa preko fiskalne kase. Stavom 2. tog člana taksativno su nabrojani oni na koje se obaveza registrovanja prometa preko fiskalnih kasa ne odnosi, to znači da nemaju obavezu nabavljanja fiskalne kase i registrovanja prometa na taj način. Nažalost, stomatološka djelatnost, dakle vlasnici stomatoloških ambulanti su neminovni obveznici. Kad je to već tako, upućujemo Vas na VI odjeljak Zakona – „Stavljanje u promet fiskalnog sistema“, odnosno član 31. „Registrovanja i odobrenja“, te na odjeljak VII Zakona „Fiskalizacija- fiskalne kase“, odnosno član 51. „Početak obavljanja djelatnosti“ Odredbe propisane članom 31. i 51. Zakona su jasne, pa ih ne komentarišemo, ali zbog značaja istih, samo Vas upućujemo na njih. Takođe Vas upućujemo na odjeljak XII Zakona „Kaznene odredbe“, član 90. „Prekršaji obveznika“, jer kaznu je uvijek poželjno i lakše izbjeći, nego platiti.

Što se tiče dinamike sprovođenja Zakona, poznato je svima da su zakonski rokovi zbog nekih tehničkih pitanja prolongirani, a da li će biti naknadnih prolongiranja, to je neizvjesno. Za drugu grupu obveznika, gdje spadaju i vlasnici stomatoloških ambulanti, rok je 31. decembar 2008. godine. Dakle, koraci koje treba preduzeti su:

  • nabaviti tekst zakona
  • odabrati servisera – prodavca fiskalne kase, kod kojeg se dobija obrazac/formular za prijavu i dalje Vas on upućuje gdje i šta treba raditi;
  • pošto fiskalna kasa prepoznaje samo brojčane, a ne tekstualne naredbe, šaljemo Vam šifrarnik koji će Vam poslužiti da zajedno sa serviserom formirate bazu fisklane kase, a on će dati uputstvo za rad.


Ovo su samo najkraće upute i tumačenja koja imaju za cilj da pomognu našim članovima da se lakše snađu u ovom postupku fiskalizacije.


Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.