Poštovani članovi Komore,

Komora je u saradnji sa naša dva fakulteta, Medicinskim fakultetom, odsjek za stomatologiju iz Banja Luke i Medicinskim fakultetom, odsjek za stomatologiju iz Foče kreirala Priručnik za sprovođenje stomatoloških intervencija kod pacijenata pozitivnih na novi virus korona ( covid-19), koji će vam pomoći u današnjem svakodnevnom radu u slučaju pružanja stomatoloških intervencija kod istih.

S poštovanjem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.