Stomatološka komora Srbije, Stomatološka komora Crne Gore i Komora doktora stomatologije Republike Srpske 3. novembra 2017. godine, u Budvi, potpisali su Memorandum o saradnji u cilju unapređenja uslova za učešće u uređenju položaja stomatologa i donošenja regulativa, kao i u procesu unapređenja edukacije članova komora.

 

Memorandum su u ime Komora na svečanoj ceremoniji potpisali predsjednici komora: dr Borislav Ćalović ispred crnogorske, prof. dr Vitomir Konstantinović u ime srpske i prim. dr Mladen Mišeljić ispred stomatološke Komore Republike Srpske.

 Tom prilikom, predsjednik Stomatološke komore Crne Gore, dr Ćalović je istekao važnost ovog dogovora jer je to “početni korak u širenju ionako dobre saradnje između stomatologa, a sada i Komora. Memorandum je zasnovan na dobrovoljnosti, a svim potpisnicima je od važnosti jer se u zajedničkom dogovoru mogu iznaći najpovoljnija rješenja za mnogobrojna statusna pitanja koja do sada nisu valjano definisana. Nama kao Komori koja tek počinje da radi i usvaja određene standarde, od velike je važnosti što možemo od onih koji imaju višegodišnju tradiciju da dobijemo savjet kako možemo odraditi neke zadatke koji su nam u opisu obaveza, a da pri tom ne pravimo greške koje bi nas odvele na stranputicu – zaključio je dr Ćalović.“ 

 Nastavak dogovora predviđen je u Banjaluci 2018. godine.

MEMORANDUM O SARADNJI <<< PDF (klikni za pregled)

Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.